SẢN PHẨM BĂNG THÉP

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP CÁN NÓNG

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP CÁN NGUỘI

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP MẠ ĐIỆN

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP MẠ MÀU

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP MẠ KẼM

SẢN PHẨM BĂNG THÉP

BĂNG THÉP MẠ LẠNH

DỊCH VỤ

XẺ BĂNG THÉP

Nhận gia công xẻ băng

CHẶT LA THÉP

Nhận gia công chặt la

CẮT CHẶT THÉP

Gia công chặt thép theo quy chách

XẢ TỜ THÉP

Nhận gia công xả tờ từ cuộn

SẢN PHẨM

( Đơn giá mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để cập nhật giá tại thời đểm hiện tại. )

Giảm giá!
28,000.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

THÉP CÁN NÓNG

22,000.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

THÉP MẠ KẼM

23,500.00
Giảm giá!

SẢN PHẨM

THÉP MẠ LẠNH

24,000.00

TIN TỨC

BẢN ĐỒ